Mikendry ny “Anime Avatar” ao amin'ny Twitter ny Antoko Repoblikana ao Arizona, saingy tsy vonona ho amin'ny valiny avy amin'ireo mpankafy izy ireo