6 amin'ireo lesona lehibe indrindra azo ianarana amin'ny ady amin'ny sakafo